Administration

Ett travhästägande kräver alltid viss administration då det ju alltid kommer att komma kostnader att betala och, förhoppningsvis, även intäkter. Äger man hästen ensam, eller bara ihop med någon enstaka delägare, och har minsta ekonomiskt intresse klarar man detta på någon timme i månaden själv. Vill man leja ut det finns bokföringsbyråer som är specialiserade på att administrera just travhästar. Är man flera som äger travhästen ihop krävs ju mer administration för att även administrera delägarnas interna uppgörelser än vad som krävs om man äger en travhäst ensam. En normal bokföringskostnad för ett momsregistrerat HB eller KB som ägs i ca 20 delar är 800-1200 kronor per månad exkl moms.

Kontrollera noga just vad Din bokföringsbyrå tar för avgift och vad som ingår i den. Kontrollerar exempelvis bokföringsbyrån att alla påförda merkostnader alltid har ett underlag eller måste det delegeras till en delägare? Vad ingår för deklarationshjälp för de enskilda delägarna?

%d