Om mig

Foto: Jessica Ortiz-Bergström

Jag är född 1982 och växte upp med hästar i hemmet. Fram till och med 15 års ålder var det travare och ponnytravare på amatörnivå blandat med ridhästar för hela slanten. Det framtida yrket fastslogs tidigt, jag skulle bli travjournalist. För det krävdes dock utbildning och här tog livet sin första avkrok. Vid 17 började jag jobba i restaurangbranschen och stannade där under 11 år. Under dessa år blev det ett oönskat avbrott från travet. Efter att jag avslutat min krogkarriär med att driva en egen restaurang under tre år tog jag istället anställning som chef på Ikea. När livet så sakta kommit in i en lite mer normal dygnsrytm och jag bara jobbade 40 timmar i veckan kom den stora saknaden av att ha hästar i livet tillbaka. Men hur? Jag funderade på att börja på ridskola, eller på att bli medryttare, när det kom en annons i ett travprogram, jag kunde bli delägare i en travhäst i proffsträning!

Trots att jag genom alla år både fortsatt prenumerera på Travronden och följt travet i annan media så gott jag kunnat hade aldrig någonsin tanken på att deläga en häst som en möjlig väg tillbaka till hästeriet kommit. Här sås det allra första fröet till den här hemsidan som nu kommer 7 år senare, det måste bli mycket enklare att bli travhästägare!

Charmant “Charmis” Hornline skänktes bort i 25 andelar men det var aldrig just att hon var gratis i inköp som var det som fick mig att nappa, utan att allt var klart: häst, tränare, nån annan åtog sig att jaga ihop övriga delägare åt mig och nån annan tog ansvar för allt jag förstod behövdes men inte hade en aning om själv. Det frågades vem som ville åta sig att vara hästens informatör? Ingen annan räckte upp handen och jag tänkte ungefär att “jag har ju lite grundläggande både häst- och travkunskap och vill ju återknyta den regelbundna kontakten med hästar så… Ja, men det kan jag göra!” Där och då trodde jag att detta fantastiska uppdrag var något som precis alla ju borde vilja göra. Här kommer nästa grund till den här hemsidan och till alla andelshästar jag idag företräder. Att vara andelshästföreträdare är inget man kan göra bra lite vid sidan om och det är en enorm brist på andelshästföreträdare inom travsporten.

Jag hade där, sommaren 2012, givetvis ingen som helst aning om vad det innebar att vara ägarföreträdare för en andelshäst men gjorde lite som jag tänkte att jag nog själv ville ha det. Jag kombinerade den, genom restaurangåren, upparbetade serviceviljan, massa chef/ledarerfarenheter med häst- och travintresse. Och, vad som sedermera skulle komma att leda till flest applåder, som gammal krögare älskar jag ju att laga mat och fixade därför maten till varenda hästägarträff själv. Från början var det mest av ren snålhet för jag tyckte catering var så dyrt att jag tyckte det var bättre för delägarna att jag fixade maten själv. Men med tiden blev nästan maten det som gjorde att delägarna kom till träffarna.

Samtidigt som Charmis kom in i mitt liv tog jag studieledigt från Ikea för att börja plugga juridik på Universitet. Då jag läste på 150-200 % fart mynnade det ut i att jag två år senare skrev examensuppsatsen kring huruvida ATGs (dåvarande) monopol var förenligt med EU-rätten. Det var inte planerat från början utan jag skulle läsa mycket arbetsrätt för att göra mig en karriär inom human resources. Men livet tog andra vägar.

De senaste åren har jag skrivit närmare 100 krönikor om travsport i olika medier och även jobbat för riksorganisationen Travhästägarna. Därtill har jag deltagit i ett antal debatter inom travsporten, tagit uppdrag som konferencier och bjudits in som talare i olika sammanhang.

Idag kombinerar jag mitt brinnande häst- och travintresse med min utbildning, mina chef/ledarerfarenheter, min gamla restaurangbana med min brinnande vilja att berätta i ord. Jag tar mig an alla typer av tvister inom travsporten och kombinerar här min inblick i hur arbetet med travhästar går till rent praktiskt med mina stora kunskap kring travsportens organisation och mina juridiska kunskaper. Just kunskapen om travsportens egna organisation och själva hästkunskapen gör mig till ett populärt ombud för såväl hästägare som travtränare då jag väldigt enkelt kan reda ut huruvida det finns några tidigare rättsfall av samma karaktär, om det finns tidigare rättsfall som kan ge vägledning i en domstol skulle döma i aktuellt fall och om det finns några regler inom travsporten som behandlar just detta problem. Jag kan vidare enkelt avgöra huruvida en historia verkar trovärdig eller inte tack vare att jag både vet hur travsportens interna regelverk för exempelvis fakturering och ägarskiften ser ut och för hur travhästar tränas och vårdas till dagligdags.

Vid sidan av detta brinner jag för travhästar och hästägande och åtar mig själv att förmedla och företräda ett begränsat antal andelshästar.