Momsfrågan: Travtränarna själva är gruppen som kommer påverkas mest

Samlar ihop några av de frågor jag fått de senaste dagarna till en blogg och hoppas härmed kunna reda ut lite vem som gjort vad, varför och vilka inom travet som berörs.Först och främst är jag inte ekonom. Jag är heller inte skattejurist utan kan blott stoltsera med ca 5 högskolepoäng inom skatterätt- vilka jag grät mig igenom då är det tråkigaste jag pluggat i hela mitt liv. Så för detaljerade frågor kring just din verksamhet, eller olika frågor om innovativ bokföring just för dig, får jag hänvisa till ST’s officiella kommunikation eller din egna revisor. Jag ska bara försöka förklara lite enkelt och övergripande.

Det finns idag ungefär 1,2 miljoner företag i Sverige. Av dessa är 93% momsregistrerade och nästan 1 miljon av dem redovisar också moms. Nästan en halv miljon människor livnär sig själva just genom ett eget företag.

Att driva en firma i Sverige är inte helt okomplicerat. Oavsett bransch är det mängder av regler att förhålla sig till. Utöver de som möjligtvis driver firmor för att jobba med ekonomi eller juridik är själva företagandet ”ett nödvändigt ont” för att kunna jobba med det man vill. Jag har inom travet aldrig träffat vare sig en veterinär eller travtränare som tycker administrationen kring firman är kul. Det är därtill helt obetald arbetstid. Men så är det helt enkelt och tycker man någon regel är fel får man helt enkelt engagera sig politiskt och försöka förändra den istället.

Bastovadomen
Pavlína Baštová  bedrev hästverksamhet i Tjeckien. Hon hade avelshingstar, fölston, tränade egenägda hästar för kapplöpning och arrangerade turridning. Att Bastova skulle fakturera sina tjänster med moms var odiskutabelt. Bastova redovisade sina intäkter korrekt och redovisade även sina kostnader. Det var här tjeckiska skattemyndigheten slog ner på hennes avdrag och Bastova drev detta ända upp i Tjeckiens Högsta Förvaltningsdomstol, vilka inhämtade förhandsbesked från EU: Dvs, ställde frågan till EU om hur EUs momsdirektiv skulle tolkas.

EU fastslog då, i en dom den 10 november 2016, att eftersom intäkter från tävlingsverksamhet var beroende av hästens placering är det inte att anse som ett tillhandahållande av tjänst. Eftersom kostnaderna för hennes egna hästar således inte skulle inbringa intäkter belagda med moms kunde hon heller inte få dra av kostnaderna för utgifterna för momsen.
De för svensk travsport viktiga delarna ur Bastova
• Att sälja tjänsten att träna någon annans häst är ett tillhandahållande av tjänst. Detta skall således faktureras med moms.
• Prispengar beroende på hästens placering är INTE ett tillhandahållande av tjänst då den intäkten innehåller en viss slumpfaktor.
• En startpeng eller liknande, dvs en fast ersättning för att delta- helt oberoende av hästens placering- är ett tillhandahållande av tjänst och skall således erläggas med moms om mottagaren är momsredovisningsskyldig.
• Kostnaderna för att kunna sälja momspliktiga tjänster, dvs foder-, utrustningskostnaderna osv för hästarna man fakturerar intäkter för, får man dra moms på. Bastova handlade om hennes egna hästar. Det är foder-, strö-, utrustningskostnader etc för just Bastovas egenägda hästar målet handlade om. För dem fick hon inte dra momsen utan momsen blev då en helt vanlig kostnad. Det här är ju själva poängen för svenska travtränare som äger minst en av hästarna själv: det är dessa kostnader som måste separeras i bokföringen så att momsen inte dras avseende dessa.
Varför bryr sig EU om moms?
EU bygger på frihandel. Det är en av de fyra friheterna som är EUs hela reason to exist. Medlemsstaterna har därför gemensamt överenskommit om ett momsdirektiv för att förenkla handeln mellan länderna.
Vilka varor och tjänster som sen beläggs med vilken momssats är upp till varje medlemsstat. Att Sverige har skyhöga 25% är således inte EUs fel utan den riksdag svenska folket valt. Men vilka tjänster och varor som är momspliktiga har Sverige och övriga medlemsstater överlåtit åt EU att besluta om.
Vad är moms?
Moms är en mervärdesskatt som är tänkt att belasta slutkunden. De flesta privatpersoner reflekterar nog inte över hur mycket moms de betalar. Men kolla ditt Ica- eller HM-kvitto nästa gång. Av det framgår hur stor del av beloppet som är moms.

Det är den specifika varan eller tjänsten som är belagd med moms. Bolagsformen eller köparen är irrelevant. Tjänster, dvs träningsavgifter och veterinärundersökningar (eller om ni köper min tid), är belagda med 25% moms. Livsmedel är 12% och tidskrifter 6%. Det kan ni se på era Ica-kvitton eller på fakturan över en tidningsprenumeration.

Så här långt är det bara att betala och se glad ut. Det är säljaren av varan eller tjänsten som redovisar sina momsintäkter till Skatteverket och kvittar dem mot erlagd moms.

Varför paniken nu?
Bastova fastslog att Sverige implementerat EUs momsdirektiv fel. För att undvika brutala böter från EU för staten Sverige måste Sverige göra om och göra rätt pronto.Vilket då leder till själva grejen nu: vilken moms får du som företagare dra av?
En hästägare får alltså inte dra av momsen för kostnaderna hänförliga till de egenägda hästarna denne har i syfte att tävla med. Man kan bedriva sin verksamhet i någon variant av firma, men momsen blir bara en helt vanlig kostnad. Det här är inte ett dugg konstigare än vissa andra saker företagare har i sin bokföring. En enskild firma som leasar en bil får exempelvis inte dra hela momsen på den heller utan man får bara dra halv moms.

Ja, det är en sabla djungel att bedriva företag i Sverige. Men sånt är livet och något man själv får engagera sig politiskt om man tycker ska förändras.
I klartext: vem berörs hur?
Vi vet inte exakt hur skatteverket kommer bedöma fall till fall. Vi vet ännu inte att nuvarande ställningstagande faktiskt blir verkligheten och om det blir kommer det kompletteras med tillämpningsregler. Men för att uttrycka mig enkelt och övergripande svara på de återkommande frågorna.
Grundprincipen för ”ekonomisk verksamhet” är ”syftet”. Alla som har en travhäst kan givetvis med gott samvete säga man har den ”i syfte” att göra vinst. Tidigare tillämpningsregler var att om man hade hästen i A-träning uppfyllde man kravet. B-tränarna har ju dock känt av Skatteverkets hårdare inställning under flera år. Det krassa problemet är dock sannolikt att Skatteverket insett att typ ingen travhäst någonsin går med vinst. Så det är det här man kommer reda upp.
Bolagsformen 
Det är totalt irrelevant i vilken bolagsform hästägandet bedrivs. Det är syftet som är poängen. Man måste kunna uppvisa att varje del av verksamheten uppfyller kraven för att få dra moms.
Men jag har ju två tävlingshästar, ett fölsto och en pensionär? Är det ”ekonomisk verksamhet”?
Det här kommer att klargöras. Som jag tolkat det under dessa fyra år kommer man titta på häst för häst. En överårig häst måste ut ur firman. Så har det dock varit hela tiden så har du dragit av momsen för fodret åt din gamla pensionerade valack har du helt enkelt gjort fel.
Att föda upp hästar i sig kan anses vara i vinstsyfte. Här menar då Skatteverket man kommer titta på varje häst. I stora drag har jag utgått ifrån under de tre år jag justerat min hästverksamhet för att uppfylla dessa nya regler vi alla vetat ska komma, att om jag har ett sto med en härstamning och resultat jag på objektiva grunder kan argumentera för skulle kunna lämna kommersiellt gångbara avkommor och betäcker henne med en kommersiell avelshingst så kan jag uppvisa ”vinstsyfte”. Avseende avelshingst anser jag det odiskutabelt att en avelshingst som inbringar mer intäkter än den innebär kostnader uppfyller ”vinstsyftet”. Så om stoet betäcks med en sådan, och jag har avsikten att sälja avkomman, uppfyller jag kraven.
Men betäcker du en ostammad och meritlös märr men grannens icke kommersiellt gångbara hingst kommer du anses göra det i privat syfte.
Och då den stora knäckfrågan: alla tävlingshästar?
Här uppfattar jag Skatteverkets inställning som sådan att femhundringen är för liten för att faktiskt täcka kostnaderna. Och det är ju dessvärre helt sant. En häst bara äter och skiter liksom för i vart fall 2000 kr exkl moms per månad och sen tillkommer ju en del för stall, el, varmvatten etc. Så även om hästen skulle ställas på startlinjen varje vecka under ett helt år kommer intäkterna helt enkelt inte upp i kostnaderna.
Här utgår jag ifrån man kommer titta på var och ens faktiska bokslut. Det finns hästägare som lyckas gå plus över tid. Skatteverket är tydlig med att en firma kan backa enskilt år. Men en hästägare som faktiskt kan visa att just hästägardelen gått plus över tid torde fortsatt kunna få dra momsen. Ett sådant företag generar ju faktiskt intäkter för staten då det erlägger mer moms än det drar av och förefaller obegripligt att Skatteverket skulle orsaka hinder för ett sådant bolag.
Mina kvarstående funderingar 
Dels har jag inte fått svar på frågan om vår kutym att en avelshingst inbringar majoriteten av intäkten först vid levande föl är ”tillhandahållande av tjänst.” Rent krasst har ju min hingst levererat sin tjänst vid seminlämningen eller, tveklöst, vid konstaterad dräktighet. Att det sen försvinner ett antal foster är ju en ”slumpfaktor” min hingst inte kan råda över.
Jag är vidare aningen oroad över ordningen med uppfödarpremier. Försäljningen av ett föl/unghäst är ju solklart försäljning av en vara: du får min häst mot att du betalar mig 100.000 exkl moms, vilket innebär att jag får en intäkt om 10.000 kronor mer än fölet kostade mig att ta fram. I den kedjan torde jag uppfylla alla krav.
I praktiken kommer jag dock sannolikt sälja fölet för lite mindre än det kostat mig att ta fram för jag säljer till en bra tränare så jag tror jag kommer få tillbaka pengarna genom uppfödarepremier om några år…. Det här tankesättet är jag riktigt oroad för vad Skatteverket kommer ha för åsikter kring. Utifrån detta perspektiv tror jag det vore gynnsamt med slopade, eller i vart fall rejält sänkta, uppfödarpremier och lägga de pengarna på prispengar istället så fler hästägare faktiskt kan gå med vinst.
Summa summarum 
Alla måste gå igenom varenda häst och ha stenkoll på vad varje häst kostar och vad den inbringar. De som går back över tid måste ut ur firman och bli fritidshästar. Kvar i bolaget får endast hästar som på objektiva grunder kan anses ägas i ekonomiskt syfte vara.
Ja, det blir en väldig smäll mot svensk travsport. Men det vi har pysslat med under många år har varit konstgjord andning. Vi är enda hästverksamheten i landet som kommit undan med skattelättnader för vår hobby. Alla ridhästar betalas med surt skattade pengar och för dem kan ingen moms för kostnader dras. Svensk hästsport blir helt enkelt jämställd nu. Alla kan behålla sina hästar och göra vad de vill med dem. Men de som faktiskt inte bär sig ekonomiskt kommer heller inte anses ägas i ekonomiskt syfte utan som fritidssyssla.
Det kommer naturligtvis påverka väldigt många hästägare och därmed många A-tränare. Största skillnaden blir dock för A-tränarna själva. Idag tros ungefär en tredjedel av de A-tränade hästarna ägas av A-tränarna själva och dessa får alltså inte dra momsen för sina egna hästar. Jag ryggade till rejält i soffan när Travtränarnas Riksförbund citerades i media att de sagt att ”det här primärt är en fråga för Travhästägarna, men det handlar ju förstås om tränarnas kunder också.”
Nej, det handlar inte om tränarnas kunder eftersom många av dem faktiskt är sina egna största kunder. Om Nurmos, Goop eller Wahlman inte får dra momsen på ett par egenägda hästar när de har 100 fullt betalda orsakar ingen konkurs. För alla dessa småtränare som äger hälften av hästarna i stallen själva innebär det just konkurs. De får inte längre lyfta momsen på någon av kostnaderna hänförliga till just dessa hästar. En seriös företagare har ju givetvis koll på vad varje häst i verksamheten både kostar och inbringar. I praktiken tror jag inte många travtränare haft det. Det är en praktiskt lagd bransch fylld av överlevnadskonstnärer.
Att alla hingstägare, större ägare och uppfödare samt andelshästförmedlare förberett sig för detta i åratal utgår jag ifrån. Men jag tror vi kommer se en kraftig devalvering av antalet A-tränare kommande år. Dels på grund av att en del hästägare drar ner. Men främst för de längre inte kommer ha råd att fortsätta äga så många hästar själva.
Effekten blir troligen att vi kommer ha en mindre, men betydligt mer professionell sport, och sen en stor hög glada amatörer. Min största frustration är att hela ST-organisationen, med främst Travhästägarna, Travtränarnas Riksförbund och ASVT i spetsen, stått till synes totalt nonchalanta inför detta. NÄT, den utbrytande hästägarorganisationen, förtjänar definitivt en släng av sleven också. Här hade funnits något konkret den organisationen hade kunnat ta tag i när alla andra uppvisat sån flathet. Svensk travsport skulle kunna klara denna omställning. Men det kräver en rad handlingskraftiga åtgärder. Jag ser dessvärre inte alls den potentialen inom dem idag.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: