Propulsion: dag och inlägg nummer 4.

Dag 4 i Propulsion. Händelseförloppet är klarlagt. Det har i stora drag blivit rätt uppenbart vad som kommer att hända. Propulsions alla svenska resultat kommer att strykas och avelsvärderingen att göras om. Frågan vid den nya avelsvärderingen blir huruvida Propulsion över huvud taget kommer godkännas eller anses ha varit “dopad” vid värderingen. Det är i vart fall bestämt att redan födda avkommor och avkommor födda nästa år kommer att få registreras med fullständiga rättigheter. Därefter ska ansvaret fördelas mellan tränare och hästägare och straff utdelas samt det utredas huruvida prispengarna ska krävas tillbaka och istället delas ut i enlighet med de nya resultatlistorna. Ett oerhört omfattande arbete så klart. Men ändå små frågor jämfört med den stora frågan precis alla väntar nu på svaret på:

Hur i hela världen kunde detta hända?

Jag kommer att hålla mig till ST:s del i detta. Det kan komma att visa sig att hästägaren och/eller tränaren vetat något de inte informerat om och om så fastställs ska de givetvis bestraffas för det. Men det är inte den stora frågan. ST är kontrollorganet. ST ansvarar för att travsporten sköts i enlighet med lagar och regler. ST har vidare ett eget rättssystem inom vilket man såväl utreder som dömer som bestraffar. ST utförde i fjol 4000 dopingprov. Alla vet att man inte får dopa hästar eller medicinera dem på andra sätt än i enlighet med de regler som finns. Ändå kontrollerar ST de aktiva 4000 gånger per år. Alla vet att det finns olika regler för olika licensinnehavare. Ändå drar ST in ett gäng licenser varje år för att licensinnehavare inte har f-skatten, träningslistorna eller något annat i ordning.

ST kontrollerar helt enkelt travsporten. ST måste därmed fungera.

Ur ST:s årsstatistik avseende 2019

ST fick i mitten av september 2015 ett exportcertifikat från USA avseende hästen Propulsion. Inga konstigheter kring det. Det importeras och exporteras årligen flera hundra travhästar så för detta har ST en organisation och ansvariga tjänstemän underställda avelschefen.


Ur ST:s årsstatistik avseende 2019

Ett av alla dessa exportcertifikat landade då på någon ST-anställds bord och blev en arbetsuppgift i mängden.

Propulsions exportcertifikat, publicerat av Sulkysport 3/6-20

Exportcertifikat är inte särskilt omfattande. En sida med utdrag ur exporterande lands register. De ser lite olika ut från land till land men alla jag sett inkluderar i vart fall ifall hästen på något sätt är begränsad att tävla i det exporterande landet. Om det föreligger några hinder i enlighet med deras register. Här anges då, förvisso på det lite märkliga stället där även hästens tecken anges, att Propulsion är “low nerved left and right front”.

Här begås alltså det primära misstaget. “Någon” har inte förstått vad det stod. Det i sig drabbar oss alla ibland på jobbet. Skillnaden är att denna “någon”, vilken i detta fall var en person som utövade myndighetsutövning, uppenbarligen inte heller frågade någon annan. Vid det fall “någon” faktiskt gjorde detta och slutligen fick detta okejat av sin chef har ST katastrofala problem med en uppenbar oacceptabel inkompetens. Men jag nöjer mig med att inte dra det längre än att organisationen bara är så dålig att man inte, i vart fall vid tidpunkten, hade så tydliga arbetsrutiner att det var väl införstått för samtliga anställda att vid det fall minsta frågetecken kring ett exportcertifikat uppstod skulle man, som myndighetsutövare, snarare utreda detta en gång för mycket än en gång för lite.

Det här är givetvis det primära misstaget. Här skulle ST ha dragit rejält i handbromsen, meddelat den sökande hästägaren att hästen du vill få in i landet och registrera som travhäst är förbjuden att tävla. Det gjorde man inte och just den här hästen, av alla importer, blev sedermera en av de bästa hästarna vi någonsin sett på svensk mark.

Nästa misstag
Året efter har Propulsion slagit igenom. Efter segrar i Finlandia Ajo, Norrbottens Stora Pris, Hugo Åbergs Memorial och ett heat av Åby Stora Pris anmäls Propulsion på hösten till den svenska avelsvärderingen. Den svenska avelsvärderingsnämnden går igenom hästen i de amerikanska registren för att grundligt beskriva både hans härstamning och prestationer. USTA:s vd är idag helt bestämd i att uppgiften om “low nerved both front and low nerved both feet” vid tidpunkten var angivet.


Min egna print från USTA 2/6-20


Print från Propulsions sida på travsport.se, “avelsvärdering”

“Någon” i avelsvärderingsnämnden har uppenbarligen haft till ansvar att undersöka hästen i de amerikanska registren. “Någon” är här myndighetsutövare och ska utföra en av de kanske allra viktigaste uppgifterna kring stamboksföring: att undersöka huruvida en hingst ska godkännas för avel. “Någon” gjorde här ett gigantiskt misstag.

Vid det fall avelsvärderingsnämnden här faktiskt gjort sitt jobb och upptäckt sina kollegors misstag från året innan hade vi haft en episk skandal. Men den hade i vart fall varit hanterbar. Det rörde trots allt endast en tävlingssäsong i Sverige och ännu inga avkommor.

Sen kommer då misstag 3 och den allra största frågan: vad hände i juni 2019?
ST hör under fjolåret ett “rykte”. ST:s säkerhetschef beger sig till tränarens gård. Någonstans i detta genomförs en “känsel-utredning” av två veterinärer under en eller flera personer från ST:s översyn. Här förefaller den riktiga skandalen utspela sig och den utredning vill en verkligen ta del av så småningom.

En lite subjektiv beskrivning av travsporten är att jag aldrig någonsin, politiken inräknat, vistats i en bransch med så mycket skitsnack och så många knivar i ryggen. Om travfolk kan man få höra lite vad som helst och det verkar även vara helt okej för i de flesta andra branscher skulle förtalsanmälningarna stå som spön i backen om ens en bråkdel av vad som sägs på stallbackarna skulle sägas i korridorer. Vidare finns en mentalitet jag tidigare bara upplevt från gamla Bandidos-medlemmar och övriga Kumlabesökare: man skvallrar inte. “Golare har inga polare” och att faktiskt ange någon oegentlighet förstör hästskötarkarriären för evigt. Så, med detta sagt vill jag nog ödmjukt påstå att “rykten” är något som ST inte bara informeras om varenda dag utan det rent av tar sådana resurser att hantera i anspråk att vi skulle kunna höja prispengarna med en avsevärd slant om folk, rent generellt, kunde låta bli att snacka så mycket skit. Men. I detta fall agerar man. Uppenbarligen. Men vad gör man?

Det verkar som att ST i vart fall frågar tränaren. Eller nåt sånt. Jag gissar att man inte förstod vad en nervsnittning, nervblockering eller vilket ord som nu användes, betydde. Men på något vis har ju något sådant ord använts eftersom man bestämmer sig för att kontrollera känseln i Propulsions hovar.

Det verkar inte vara särskilt vanligt med nervsnittade travhästar. Jag har pratat med flera personer som jobbat med travhästar i USA det senaste decenniet och samtliga säger att det är sällsynt nu för tiden. Det är idag vanligare på galoppörer. I Sverige har det varit förbjudet i flera årtionden så få nu levande svenska veterinärer kan rimligtvis över huvud taget ha kommit i kontakt med en nervsnittad häst. Men det finns en detalj här som ändå borde ha väckt en tanke hos “nån”. På ST:s förbudslista, vilken vid tidpunkten var under revidering, anges nervsnittning/nervblockering som en av, de relativt få, sakerna som uttryckligen är totalförbjudet. Dessa begrepp cirkulerar alltså hos ST. “Nån” har ju sett detta ord, “nån” gör ett aktivt val att det ska följa med som “förbjudet” även i nästa upplaga av förbud- och karenstidslistan. Det är således ett begrepp väldigt många inom ST ändå hört och sett.

Förbudslistan, punkt 3, andra punkten

Gör man sig ansträngningen att ändå undersöka ryktet och detta begrepp kommer upp borde “nån” ha reagerat och åtminstone kontrollerat med en veterinär. Som kunnat ge nån sorts info så “nån” kunnat veta i vilken höstack den skulle börja leta efter en nål.

Vad gäller sista delen i denna skandal är det hanteringen under år 2019 som ska utredas. Och det ska utredas externt. ST gick igår ut men informationen att man tillsatt en intern utredning. Detta mötte massiv kritik och i morse var meningen att “utredningen ska ledas av en extern oberoende part” tillagd.


Texten ST publicerade 4/6-20 kopierad på Sulkysport


Justerad text på travsport.se 5/6-20

ST har helt enkelt gjort så många misstag under vägens gång att det är fullständigt självklart att utredningen ska genomföras av en utomstående. Propulsion är idag belagd med interimistiskt startförbud och beslut är fattat kring innevarande betäckningssäsong. Således brinner ingenting i knutarna just nu utan denna utredning kan gott få ta sommaren på sig och faktiskt genomföras ordentligt. Den torde faktiskt inte ta så väldigt lång tid att göra om ST bara är transparenta nog att faktiskt utge alla dokument, minnesanteckningar från både formella och informella samtal samt kräva att samtliga ställer sig till utredarens förfogande. Ingen dom mot tränare, hästägaren eller hästen ska givetvis utdelas förrän utredningen, och ST:s ansvar, är klart.

Avslutningsvis, det här med att det inom svensk travsport skvallras och skitsnackas mer än det faktiskt hanteras saker. Jag har fått fler frågor om “vem som satt dit honom” än “hur kunde det hållas hemligt i 5 år?” Min uppfattning är att ingen “satt dit” någon alls. Att “sätta dit”, av en normalförnuftig människa i en rättsstat, är möjligtvis att anmäla någon för något och vinna det enbart på ord mot ord. Det kan möjligtvis vara att “sätta dit”. Att påtala en misstänkt oegentlighet till utredande myndighet och därefter låta rättsprocessen ha sin gång är inte att “sätta dit”: det är att ha respekt för rättssamhället. Lite motsats till Bandidostänket, helt enkelt.

Efter allt det här, när ST:s agerande är utrett, efter att en och annan där helt enkelt fått packa ihop sina saker och gå, när ST tvingats revidera sitt arbetssätt, när alla Propulsions resultat raderats, när vi alla gått vidare i livet… Så hoppas jag detta blivit en tankeställare för alla som på något vis utgör den svenska travsporten. Igår publicerades en intervju i italiensk media där det påstods att detta varit känt och pratats om bland, namngivna, såväl journalister som hästägare som av travtränare i Sverige ända sedan 2016. Fyra år. Fyra jävla år av “skvaller” bland travtränare att Propulsion varit nervsnittad. Javisst, ert förtroende för ST är lågt. Ni vill inte gola och förstöra den trevliga stämningen i kuskrummen. Ni kanske rent av själva inte hade rent mjöl i påsen och ville inte “sätta dit” nån annan för då kanske ni skulle åka på en kontroll själva. Jag har hört allt det där.

Jag hoppas bara detta ändå slutar med en rejäl lärdom för precis alla som utgör trav-Sverige. Agera som vuxna människor och anmäl misstänkt oegentlighet till ansvarig. Bli en seriös sport och en bransch man över huvud taget kan ha förtroende för igen. Det är det enda jag kan se som kan bli något gott ur allt det här i slutändan.

6 tankar på “Propulsion: dag och inlägg nummer 4.”

  1. Otroligt bra skrivet som vanligt, och jag vet att du i detta inlägg ville rikta in dig på ST. Som faktiskt ta på sig det mesta av ansvaret, men jag kan fortfarande inte släppa att. Om man nu som tränare och ägare( Daniel är väl representant för Brixton) köper en häst han har följt sen han la bud på honom vid 1-årsauktionen. Betalar nästan 2 miljoner för häst, i god tro förstås. Men sen får i semptember info om nervsnittning, även om man förstår det eller ej. Så fine man kör der spåret att man inte visste, det gjorde väl inte Hanna eller Jasmine heller. Men då om man spolar fram till 2019, då man enligt Daniel själv fick höra om nervsnittningen. Då har man garanterad kännedom om det. Men fortsattes anmälas och starta. Tränaransvaret gäller väl även om man vet om det eller ej? Du har säkert redan tänkt fördjupa dig i det, men förstår att det är tufft att hålla i sär sak o person. Samt den stora möjliga kritiken från “Stall Zet-följare” om man tar upp den frågan.

  2. Detta är ju STC:s fulla ansvar inte Team Réden det har köpt hästen i god tro( och vilken häst och vilket jobb som ligger bakom) .Vem öppnar posten eller mailen på STC nån måste ju ha reagerat när det sett pappret .Teamet ska frias och STC som ansvariga ta smällen ….Det man även kan fråga sig är hur många fler inbjudna eller utomlansfödda hästar som tävlat i sverige med otillåtna ingrepp isåfall…. Nä STC gör om gör rätt och ge fn i att hänga ut Team Redén

  3. Jag förstår att alla vill försvara Redén med ägare, Svensk Travsport behöver dom verkligen. Daniel Redén är en stor tillgång för spåorten. Men faktum kvarstår. Hur in i bängen kunde man köpa grisen i säcken för 2 miljoner kronor? Innan ST(och dom ändrade namnet från STC till ST för tio år sedan)hade fått ett enda papir hade ju köpet gjorts. Hade dom verkligen inga jurister/konsulter/veterinärer som gick igenom ett sådant betydande kontrakt? På plats.

    Myndighetens agerande är svårsmält, men inte mer än ägarnas agerande.

  4. Verkligen bra genomgånget!
    Men jag undrar om hanteringen av årets avelssäsong verkligen blir rätt!? I registrerings-reglementet 23:6 andra st står att en dopad häst (detta måste ju betraktas som motsvarande) medför att beslut om avelsvärdering ska omedelbart ogiltigförklaras och undanröjas. Jag är ju bara ekonom och inte jurist, men jag har ju svårt att se hur han ska kunna fortsätta med årets säsong i ljuset av detta. Vad är det som jag missar?

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d