Nej, ST: ni kan inte skjuta bara Redén.

Ännu en natts sömn, ännu fler tankar från så många, på SVT och TV4 vevas nyheten om Propulsions nervsnittning… ST:s vd:s Maria Croons framträdande i V86-sändningen har fått sjunka in, fler telefonsamtal, fler meddelande med så många frågor i…

Kontrollapparaten
ST är myndighetsutövare. Med stöd i lag hanterar ST stamboksföringen för svenskregistrerade travhästar. Ända bak till EU-rättens hästpass-förordning går ST:s myndighetsutövning. Genom europeisk lag ner till svensk lag till svenska myndigheter och därefter delegation till ST att stamboksföra svenska travhästar. För att kunna stamboksföra importerade hästar krävs vissa handlingar från exporterande land. ST fick handlingarna från USA. ST stamboksförde Propulsion trots att USA uttryckligen angav att hästen nervsnittats bara några månader tidigare.

Myndighetsutövning
Svensk myndighetsutövning startar, efter internationell rätt, i svensk grundlag: Regeringsformen. Därefter delegeras det ner till Förvaltningslagen. Myndighetsutövande organ är således underställda svensk lag. Förvaltningsrätt är ett rakt igenom skittråkigt rättsområde. Ren byråkrati. Ändå tillhörande rättsvetenskapens grundläggande kurs. Våra rättigheter och skyldigheter gentemot det allmänna. Även myndighetsutövande organ består av människor och människor kan göra fel. De flesta människor kommer någon gång i sitt liv råka ut för att en myndighet gör fel i något beslut mot dem. Allt från Skatteverket avseende någon deklaration till byggnadsnämnden i en bygglovsansökan eller Försäkringskassan i någon bidragsutbetalning. Förenklat uttryckt finns en väldigt enkel princip när en myndighet gör fel: så kallad negativ förvaltningsrätt innebär att om en myndighet gör ett fel som missgynnar den enskilde ska detta alltid kunna ändras. Men motsatsvis finns även regeln att om en myndighet har gjort fel får den aldrig ändra beslutet så det blir sämre för den enskilde.

Det här ger ju vissa konsekvenser för andra än den enskilde. Det kan helt enkelt bli väldigt orättvist och någon annan drabbas för att en enskild får större rättigheter än den skulle ha fått.

I fallet Propulsion skulle ST aldrig ha stamboksfört hästen för tävling i Sverige. ST friskriver sig dock till viss del i och med att även ägaren och tränaren har ansvar för hästen. Och en annan ordning vore på sätt och vis omöjlig. Man har ett ansvar att ge korrekta uppgifter till myndigheter.

Kan man någonsin ta emot en häst från någon?
Att både ägaren och tränaren har ett ansvar för att hästen de importerar och tävlar med i Sverige uppfyller det svenska reglementets krav är således logiskt och en annan ordning omöjlig. Men ändå… Hur långt är det rimligt att en tränare ansvarar för vad som hänt med hästarna i dennes stall tiden före de kom till tränaren? Kan någon tränare över huvud taget ta in hästar från andra? Vidare är det omöjligt att inte även landa i tankegångarna kring en annan pågående debatt: “vad är en svenskfödd travhäst?” En del av rösterna i den debatten lyfter just ST:s omöjlighet att kontrollera hästar som de facto föds upp i andra länder. ST:s jurisdiktion, med ett regelverk som kräver att tränare eller hästägare för behandlingsjournaler och tillgängliggör rätten till veterinärjournaler, begränsas utanför Sveriges gränser.

Samtidigt som ST misslyckats kapitalt med att ens läsa och förstå informationen på ett amerikanskt exportcertifikat har samma ST ansökt om att få utvidgad jurisdiktion för att föl undan svenskregistrerade ston inte ens ska behöva bege sig till Sverige för att chipmärkas, id-kontrolleras och få sitt pass utfärdat utan det ska ST åka till andra länder och göra där.

Låt det sjunka in: ST kan inte ens tillgodogöra sin information de delges svart på vitt. Men ST ska kunna kontrollera hästar även utanför Sveriges gränser.

Ur ST:s ansökan till Jordbruksverket september 2019. Undertecknat av samma person som var chef för exportcertifikaten vid tidpunkten för Propulsions import.

Dag 3 i denna vidriga Propulsion-härva. ST:s vd:s medverkan i V86-sändningen har sjunkit in. Andemeningen känns som att syftet med deras utredning må förvisso landa i att “ST behöver se över sina rutiner”. Men känslan är helt klart att ST kommer putta Redén, i egenskap av hans tränaransvar, framför bussen.

Det är så fullständigt orimligt att ett myndighetsutövande organ ska kunna slippa undan sina egna, bisarra misstag så enkelt. Varför har vi ens myndigheter om de ändå inte har ett kontrollansvar?

Och nästan två dygn senare undrar jag vart ST:s ordförande håller hus? Och var är alla BAS-organisationer? Varför kliver absolut ingen inom hela ST-organisationen fram och kräver något? Vad som helst? Vid denna tidpunkt efter Gocciadoro-lärlingens enhandare hade “halva Sveriges” tränarkår varit ute och härjat och minsann velat ta del av credden för hur de tagit striden. Travtränarnas riksförbund hade varit ute och krävt krafttag av ST. Var är Travhästägarna? Var är ST:s valberedning? Nästan två dygn senare och inte ett enda ord på travsport.se. Ingen information om att Propulsion belagts med startförbud. Ingen information om att ST över huvud taget inlett en utredning. Vem leder ens den utredningen?

Hela den här bisarra 5 år långa missen hanteras bara så rakt igenom uselt att det inte är själva nervsnittningen av Propulsion som längre än problemet. Det är det myndighetsutövande organet ST:s fortsatta fullständigt horribla hantering av detta som på allvar ruckar ens förtroende för sporten i vilken jag vigt mitt liv åt i 8 år.

9 tankar på “Nej, ST: ni kan inte skjuta bara Redén.”

 1. Säger bara Sverige,inte konstigt när varken politiker eller myndigheter nu även organisationer inte klarar av någonting. De bara skyller på andra , dom är helt oskyldiga bara i detta fall häst o dess nuvarande ägare ska ta ansvar. Inte ett dugg förvånad att det blivit så här med dessa myndigheter o organisationer. Ta o kolla i VETR journaler om hästen haft häftor på frambenen ? Börja där o kolla hur hästen skötts o behandlats här i Sverige. Sedan att varken någon myndighet kan läsa är en annan sak. Det är så jä…..tragiskt när det hänt med denna häst o tränare . Hur svårt ska det vara o stå upp o säga vi har gjort fel, men icke. De är så lika politiker med dessa syltryggar alltid någon annans fel trots att som det säg ha funnits info i vissa handlingar. Tur man slutat med travet haft egna hästar , så jag vet hur det känns.

  • Man kan inte bara köpa o importera hur som helst , man har ett ansvar & undersökningsplikt ! Vad jag förstår så har dom hållit andan tills nu , förr eller senare så uppdagas sånt här . ST är nu helt i chock & handlingsförlamade men det är normalt för en svensk att handla så dom behöver lite tid att vända o vrida på saker, Redens & stall Zet är en maktfaktor i svensk travsport då blir det känsligt. Jag har följt travsporten länge & det här är nog tillsammans med Estland fallet den största skandal ! Men i Estl fallet kom berörda lindr undan även där fanns en maktfaktor !

 2. Varför myndighet(sperson)er kommer undan är att regeringen Palme tog bort det personliga tjänstepersonansvaret från 20 kapitlet i Brottsbalken den 1 januari 1975. Det innebär att ingen politiker eller tjänsteperson inom alla myndigheter kan ställas till ansvar för något. Inte ens Transportstyrelsens GD som outsourcade TS dataservrar kunde ställas till ansvar för tjänstefel.
  Detta är välkänt hos myndigheter som därför kan agera hur laglöst som helst utan att någon kan ställas till ansvar. Det finns dock fortfarande gamla tiders ämbetspersoner som alltid ger den enskilde sin rätt mot myndigheters maktmissbruk, helt i enlighet med gammal ämbetstradition. Det är också i enlighet med Europeiska Unionens RättighetsStadga (EURS) artiklarna 51-54 där det framgår att myndighet ska med alla till buds stående medel skydda den enskilde EU-medborgaren från myndighets maktmissbruk. Men det verkar som en alltför stor del av dagens tjänstepersoner är byråkrattor som berikar sig på den enskildes bekostnad. Det är troligen därför som regeringen och Riksdagen inte vill ta i ansvarsfrågan med tång och s e g d r a r i frågan (Konstitutionsutskottets bet 2017/18:KU37)
  Så ST kommer med största sannolikhet att komma undan sitt eget ansvar och deras synbarligen totala inkompetens går ut över hästar, uppfödare, ägare och tränare.
  Funnes det någon stake i ST tar man på sig hela det ekonomiska ansvaret för sitt synnerligen grava myndighetsfel.Men det lindrar ändå inte för de hästar, personer och företag som drabbas av ST:s inkompetens.

 3. Mycket bra redogörelser! Det handlar ju inte bara om elitlopp, tävling och avel och förlorade pengar. Hur påverkas djuret av nervsnittning? Eftersom det är förbjudet så måste det väl per definition – om man tränar och tävlar med en nervsnittad häst – vara att utsätta hästen för onödiga risker eftersom den inte känner något och därmed en form av djurplågeri? Det är ju inte känsel i huden som man blockerar utan i leder och ligament. I detta fall har ju ansvarig tränare åtminstone redan 2015 bort känna till att hästen var nervsnittad och i vart fall för ett år sedan enligt egen uppgift och ändå fortsatt träna och tävla. Sedan den dagen måste det vara omöjligt att ens hävda “god tro”. Vad gäller juridiskt i förhållande till lagstiftningen och inte bara STs regelverk?
  Till saken hör att jag själv har en nervskada i vänster sida. Jag vet inte per automatik var jag har vänster ben utan måste hålla koll med synen. Det gör att jag inte vågar vare sig löpa (vilket jag gjorde mycket förr) eller hoppa eller utsätta mig för liknande belastning av rädsla att stuka eller rent av bryta foten.
  Anders

 4. Ganska suddiga kommentarer. Blame-game. Är inte Stall Zet och Brixton bolag? Och är då inte påståendet att man ska “skydda den enskilde EU-medborgaren från myndighets maktmissbruk” ett ganska vanskligt argument? Ett bolag är naturligtvis inte en enskild EU-medborgare. Vi svenskar har ju en faiblesse att skylla på myndigheter även innan något är utrett, dom har redan mörkat och har politiska agendor och smygröker bakom stallknuten.

  Det här är ju ett delikat problem. Alla vill att det ska vara förbundets fel att dom inte hittade papper om nervsnittning. Och Daniel Redén är, enligt mig, det bästa som har hänt Svensk travsport de senaste åren. Men det undantar honom emellertid inte från ansvar. Och det verkade ha varit långt ner i dokumentationen om Proppen man kunde finna det ty både Redén och hans veterinärer och ST missade det. Det är ganska anmärkningsvärt. Så hur löser man det här utan att alla konspirationsteoretiker och rättshaverister dansar in på arenan med den ena krampaktigare teorin än den andra för att hitta syndabockar? Genom att öppet och metodiskt, steg för steg, redovisa hur allt gick till och sedan ta beslut hur straffen ska fördelas. Proppen blir väl avelshingst i USA där snitt är tillåtet, Elitloppsvinsten ryker, hur långt bak man sedan går när det gäller vinstpengar blir svårt men inte omöjligt. Det ärt bara att hoppas att det här inte tar gadden ur Daniel och ägaren. Vi behöver dom verkligen.

  • Enligt EU-rätten räknas även bolag som enskilda EU-medborgare. Annars skulle inte bolag få något skydd av EU-rätten. Alla är oskyldiga tills motsatsen är bevisad. Myndigheten, som vanligtvis är den juridiskt starkare parten, har därför bevisbördan, återigen för att skydda den enskilde. Myndigheterna ska enligt Regeringsformens 1 kapitel 1 § följa lag, 1 kapitlet 9 § iaktta allas likhet inför lag, saklighet och opartiskhet, 12 kapitlet 10 § om en förordning strider mot EU-rätten får den inte användas. EURS artiklarna 51-54 ska också bidra till att skydda den enskilde och ska följas enligt vår grundlag. Vi ska vara glada att ha tillgång till EU-rätten, den har avsevärt stärkt den enskildes skydd mot myndighetsmaktmissbruk

 5. Detta är ju ett brott mot djurskyddslagen borde då inte det anmälas till länsstyrelsen? Och sedan är det väl jordbruksverket som är högsta instans när det gäller djurskydd alltså ska de utreda? ST ska väl gärna inte utreda sig själva eller Stall Zet de är ju part i målet?

 6. Vem är det egentligen som äger Propulsion (och alla de andra hästarna)? Stall Zet. Ok, och stall Zet ägs av Brixton Medical, som har sålts till Lyftet Holding i Holland. Som Bengt Ågerup först har sagt till Skatteverket att han inte har någon del av, sedan sagt att han har. Reden säger att Bengt Ågerup i alla fall inte äger några hästar, och att ägaren är holländsk. Om ägaren är holländsk borde då inte hästen tävlat under deras flagga i Elitloppet? Och hur kan han bli Årets Häst i Sverige om han ägs i Holland? Eller är det den ansvariga det räknas efter, alltså stall zets VD Reden? Vem äger egentligen Propulsion?

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: