Propulsion

Utifrån Travrondens lysande arbete igår kväll och därefter Sulkysports publicering av exportcertifikatet (och visst eget gräv genom att försöka läsa både diverse amerikanska och svenska regelverk) kan vi alltså konstatera följande händelseförlopp:

1. Propulsion nervsnittades den 29/4-15. En i USA tillåten åtgärd. Men den måste reggas hos det amerikanska förbundet. Ansvaret för att uppgiften reggas är hästägarens (och eventuellt lite tränarens).
2. Hästen säljs genom auktion 2/8-15. Uppgiften verkar ej ha framgått i auktionskatalogen.
3. USTA reggar nervsnittningen 18/8-15.
4. Hästen lämnar fysiskt USA 20/8-15.
5. USA utfärdar exportcertifikat den 14/9-15. Där framgår svart på vitt att hästen är ”low nerved right and left front”.
6. Importen förefaller klar den 23/9-15 (hästen upptas i vart fall då på Redéns träningslista).
7. Hästpass utfärdas 23/11-15.
8. Hästen avelsvärderas i Sverige den 3/11-16. Nämnden går grundligt igenom hästens prestationer från Nordamerika.

 
Min egna print från USTA:s hemsida från den 2 juni 2020.


Exportcertifikatet publicerat av Sulkysport.

Källor övriga uppgifter: Propulsions registreringsuppgifter på travsport.se och artikel av Dennis Engelbo i Travronden 2/6-20.

Regelverket
Nervsnittning/nervblockering är uttryckligen förbjuden enligt svenska djurskyddsregler. Det grundar sig i att tävlande hästar (inom alla grenar) inte får dopas. Detta leds sedan ner, genom förordning och föreskrifter, till att specifikt nervsnittning/nervblockering är totalförbjuden inom såväl travsporten som ridsporten. Genom ST:s regelverk kan man sedan kringla sig fram till diverse slutsatser som så att Propulsion aldrig skulle ha tillåtits vare sig tävla eller avelsgodkännas i Sverige.

 


ST:s förbudslista.


Mina egna slutsatser
1. Den på ST som hanterade importen förstod inte vad som stod under ”markings” på exportcertifikatet.
2. Avelsvärderingsnämnden förstod inte vad som stod under ”markings” på hästens sida på USTA.

Två helt bisarra misstag. Mänskliga missar: fine. Sånt kan hända. Omöjligt att skydda sig ifrån. Men vissa misstag “får” inte begås.

Ansvar och konsekvenser

ST är myndighetsutövare och har godkänt en import, tävlande och ett avelsgodkännande i strid med svenska djurskyddsregler. Frågan är sedan om någon mer är ansvarig och för vad? Informationen verkar inte ha varit känd så att köparen kunnat ta del av den, med rimliga åtgärder, vid köpet. Dock fanns informationen vid importen. Här borde det givetvis ha upptäckts och köpet kunnat hävas. Det hade väl blivit viss strid i en amerikansk domstol om de 215.000 dollar hästen kostade, men det hade stoppat många framtida problem. Redén som tränare torde vara relativt begränsad i sitt ansvar. Enligt ST:s regelverk har dock ägaren en hel del ansvar.

Propulsion har sprungit in 33 miljoner efter importen. Det finns rätt många hästägare som varit tvåa, trea, fyra i loppen bakom honom som nu lär anse att dessa pengar tillhör dem. Runt 6 av dessa 33 miljoner är insprungna i Frankrike. Även där är nervsnittning totalförbjuden. Hur agerar Frankrike nu? Kommer ST kräva tillbaka alla utbetalda prispengar och annulera alla resultat? Går det praktiskt att genomföra? Blir det civilrättsliga processer mellan hästägare istället?

Per dagens datum finns 61 färdigregistrerade Propulsion-avkommor i Sverige. I fjol betäckte han 14 ston och det lär bli något liknande, minst, i år. Vi har alltså runt 100 föl vars uppfödare och ägare vill veta om avelsgodkännandet ska annuleras. Registreringsreglementet föreskriver nämligen att vid det fall att “framkommer det först efter avelsvärderingen att hästen varit dopad vid besiktningen ska beslutet om avelsvärdering omedelbart förklaras ogiltigt och undanröjas” (23:6, 2 st). Jag tror ST får svårt att göra dessa föl statslösa. Jag kan inte se hur stoägarna kan ha ett ansvar. Rimligt borde vara att alla betäckningar gjorda till och med 2 juni 2020 godkännas och avkommor producerade till och med det datumet tillerkänns fullständiga rättigheter. Men från och med idag borde Propulsions betäckningsbevis vara indraget.

Mina frågor

1. Det av hästägaren beställda och betalda exportcertifikatet: tog aldrig hästägaren del av det den själv beställt och betalat för? ST har givetvis gjort en fatal blunder som missade detta. Men är hästägaren helt befriad från ansvar?

2. ST agerade, enligt media, på “rykten” under år 2019. “Rykten” som uppenbarligen ansågs så trovärdiga att säkerhetschefen begav sig till Redéns gård. Väl där beslutar man om en “känsel-undersökning” av hästen. Säkerhetschefen åker således tillbaka efter sedermera avtalad tid ihop med två olika veterinärer. Detta har krävt både tid och planering. Tänkte ingen tanken att kolla exportcertifikatet, kolla upp hästen på USTA eller bara ringa USTA under denna tid?

3. Varför genomförs över huvud taget ett “känsel-undersökning” ihop med ST? Huruvida hästen har känsel eller inte är ju totalt irrelevant enligt regelverket. Det enda relevanta är om den förbjudna åtgärden utförts eller inte. Det har den, enligt dokumentation från USA. Case därmed helt closed vad gäller detta.

4. Eftersom detta inte är en egen liten travsportregel i Sverige utan förbjudet sanktionerat i lag: hur mycket längre går detta? ST är myndighetsutövare i enlighet med svensk lag. Det här är så mycket större än något som “bara” rör travsporten.

Mina slutsatser

Det var ett lurendrejeri när hästen såldes i USA. Hästen var nervsnittad men infon fanns inte tillgänglig för köparen. Hade uppgiften registrerats, eller i vart fall angetts i auktionskatalogen, hade hästen knappast sålts till Sverige.

Debatterna på sociala medier hade igår hopplöst svårt att hålla isär regelverket från huruvida hästen “hade full känsel”. Det sistnämnda är ju endast relevant i var och ens hjärta. Jag vill inte heller över huvud taget tänka tanken att Propulsion tävlat bedövad och därmed hela hans karriär i Europa placerar honom över listan med fuskare. Jag vill också tro att nervtrådarna växt ihop så hans karriär är äkta i mina minnen. Och att nerverna kan växa ihop så en nervsnittning inte har effekt för evigt finns mängder av uppgifter från veterinärer om. Så känslomässigt är verkligen inte Propulsions karriär fejk för mig. Men regelmässigt skulle hästen aldrig ha fått importeras för att tävla och verka i aveln. Det är helt enkelt den bittra sanningen. Oavsett vad jag “tycker” och “känner” kring det. Jag är dock oerhört icke-avundsjuk på både alla människor runt Propulsion och på alla som jobbar på ST idag. Fy fan vilken fullständigt bisarr sak att utreda och sen hantera konsekvenserna kring.

De stora frågorna är dock: hur i hela världen har detta kunnat undanhållas i nästan 5 år? När upptäckte ST att uppgiften var, inte bara registrerad hos det amerikanska förbundet, utan även delgetts ST svart på vitt vid importen? ST har en historisk skandal att hantera. Största skandalen i alltihop verkar dessvärre ST själva vara. Jag brukar inte vilja hänga ut enskilda individer men någonstans här måste helt enkelt en eller flera personer kliva fram och ta ansvaret. Vem var ansvarig för misstaget att godkänna hästens import? Vem var ansvarig för att undersöka uppgiften inför avelsvärderingen? När, och till vem/vilka, på ST gavs “ryktet” att hästen var nervsnittad? vem var ansvarig för att utreda om det stämde?

I det här måste en eller flera personer helt enkelt ta ansvar.

 

12 tankar på “Propulsion”

 1. Mycket bra utrett och skrivet. Sakligheten i artikeln är lysande. Linn du behövs även som travsportsjournalist eftersom du är en tänkande person och våga säga sanningen. En juridisk skolning håller i alla sammanhang. Hälsningar Fred Berggren i Laholm.

 2. Det måste kunna gå att testa honom för att se om ” nervtrådarna” vuxit ihop igen. Om så är fallet vad händer då? Vilka nervtrådar har skurits av ? På ett eller flera ben ? Uppfödaren måste ha vetat detta och måste kunna ställas till svars för vad som hänt, kan knappast vara köparen som ska drabbas om denne inte visste vad som skett. Tvivlar på att de köpt hästen om detta har angetts i salukatalogen, kanske stämma uppfödaren för att ha dolt detta.

  • Det verkar omtvistat huruvida det går att undersöka om en häst är nervsnittad och även fastställa huruvida den har full känslighet eller ej. Oavsett är det irrelevant. Det är förbjudet att tävla med nervsnittade hästar.

   Uppfödaren har inte nervsnittat utan den amerikanska ägaren. Det kan mycket väl komma att inledas en amerikansk rättsprocess. Känns dock långsökt att de ska komma nånstans med detta nästan 5 år senare när infon fanns vid importen.

 3. Hur kom detta fram just och inte tidigare. Detta är en personlig tragedi för många ovetande personer. Ägare, tränare som förhoppningsvis är ovetande men alla stoägare som satsat ett betydligt kapital för levande föl. Håller med det måste ha kunnat komma fram tidigare och inte i den stund hästen gläder en hel svensk travpublik. Skandal är ett litet ord i denna härvan

 4. Har länge misstänkt att vi inte tävlar på samma villkor, o detta tar priset, hur många andra har smyginporterats o smusslats undan papper på otillåtna åtgärder, misstankarna mot alla importerade hästar växer….

 5. En bra analys så här långt Linn! Det är nu avgörande för travsportens framtida status att detta problem TYDLIGT FÖRKLARAS TILL DE MILJONER AKTIVA SPELKUNDER och supportrar som följer travet! Skandalen är redan ett faktum och konsekvenserna blir ny spännande att ta del av…..

 6. Det finns sätt att kolla nervernas status, huruvida de når ut i hovarna, på humansidan mäter man signaler med srömtminpulser, om känsel finns är det inget problem för proppen, om inte signalerna går fram är det kört för evigt…..

 7. Jättebra skrivet, och sammanfattat!!
  Jag gillar delen i slutet som handlar om våra minnen av Proppen, och hoppas och tror som du, att hans tävlan inte på ngt sätt varit påverkat av ingreppet! För mig som spelare/fantast och inte ägare till det som förlorat bakom honom så är det det viktigaste.
  Sant, någon ÄR ansvarig och det lär komma fram antar jag

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: