Det HÄR är vad debatten kring “svenskfödd” rör

Debatten om “vad är svenskfödd” har tagit rejäl fart. Som alltid i debatter om regler står åsikterna som spön i backen och få känner till allt som är beakta. Det gör heller inte jag. Det jag dock känner till är att ST sökt, och beviljats, jursidiktion för att från och med i år skicka chipmärkare till andra länder för att kunna chipmärka föl födda undan svenskregistrerade mödrar och därmed ge dem alla de rättigheter en “svenskfödd” häst har. Och det utan att behöva skicka fölen på långa transporter genom Europa för att komma till Sverige för att få sitt hästpass utfärdat. Detta är vad många svenska uppfödare vill sätta stopp för. Det här är varför debatten måste föras exakt nu.

Nuläge

Med nuvarande regelverk kan ett svenskregistrerat sto stallas upp i valfritt Uet-land och föla där. Före nyår måste det lilla fölet dock transporteras till Sverige för att ID-kontrolleras och chipmärkas för att få sitt pass utfärdat. Många gånger transporteras sen fölen tillbaka till sitt födelseland och kommer tillbaka till Sverige först när det är dags att börja tävla.

Debatten kring nuläget

Att detta utsätter den svenska uppfödningen för utländsk konkurrens är ju otvetydigt. Att en uppfödare väljer att förlägga en uppfödning utomlands grundar sig naturligtvis på något. I en del fall anser man att fölen får bättre förutsättningar att utvecklas till goda tävlingshästar. Detta är väl främst ett argument från dem som väljer Frankrike. I andra fall väljer man billigare länder så man kan hålla nere på priset. I båda fall blir det givetvis en orättvis konkurrenssituation. Svensk travsport har ett generöst system av uppfödarpremier. Vidare har vi mycket lukrativa unghästlopp öppna enbart för svenskfödda hästar. Båda dessa åsyftar givetvis att stärka svensk uppfödning. Argumenten för nuvarande system är att det ger bättre kvalité på våra hästar. Argumenten emot är att det konkurrerar ut inhemsk uppfödning genom att även de facto utlandsfödda kan åtnjuta samma förmåner som hästarna vars uppfödare de facto fött upp dem i Sverige.

Vilka regeländringar står för dörren?

I en EU-förordning som träder ikraft i april 2021 får en häst inte längre transporteras utan pass och EU förskjuter även registreringsansvaret till landet där hästen de facto är född. I EU:s värld blir från och med nästa år “en häst född i Sverige en häst född i Sverige”. Att det sen är en travhäst, som ska in i just den stamboken och att den därmed innehar en del rättigheter är liksom inte EU:s grej i det här. Förordningen åsyftar att hålla nere smittspridningen bland djur. Det är således en ren djurskyddsförordning och den struntar föga i vår debatt.

Det här kan således komma att innebära slutet för “svenskfödda” hästar födda utomlands.

Vad har då ST gjort?

De som vill att uppfödarpremier endast ska omfatta hästar de facto födda i Sverige har nu tagit sig rejäl ton i debatten. Bakgrunden är att ST till Jordbruksverket är att ansökt om att få utvidga sitt geografiska område. I klartext har ST i en ansökan till Jordbruksverket i september 2019 sökt jurisdiktion för att redan detta år kunna skicka svenska chipmärkare till andra länder. Det här är inget trav-unikt. Exempelvis har Sverige gett jurisdiktion åt Tyskland på ridhäst-sidan att låta dem föda upp “tyskfödda” hästar i Sverige och själva skicka hit chipmärkare så de slipper utsätta fölen för transporterna. Här är ett utdrag ur ST.s ansökan:

När jag frågade Jordbruksverket efter beslutet fick jag följande svar (i mail den 20 mars 2020):

Så ST har helt enkelt jurisdiktion att redan skicka chipmärkare utomlands. Dock strider detta mot ST:s egna registreringsreglemente. Men bara att denna ansökan gjorts, utan att någon som helst information om det finns att finna på ST:s hemsida, är ju milt sagt uppseendeväckande.

Sen är ju dock frågan om ST faktiskt gjort detta på eget bevåg? Utifrån hur organisationen ST är uppbyggd förefaller det helt osannolikt att ST, utan påtryckningar från ASVT, skulle ha lagt resurser på detta. ST har alltså översatt både hela avelsprogrammet och registreringsreglemnetet till både franska och finska. Ansökan är hela 57 sidor lång plus ett antal mail. Jag håller det som helt osannolikt att detta är något ST lagt sådana stora resurser på utan påtryckningar från ASVT. Jag har begränsad inblick i ASVT som organisation så hur de förankrat det här bland sina medlemmar måste jag låta vara osagt. De lär i vart fall ha säkerställt ett enormt stöd för att kunna agera så kraftfullt i en så oerhört debatterad fråga.

Så vad är då egentligen problemet att en svenskfödd häst bara inte kan vara född i Sverige?

Sverige är som medlem i EU skyldig att inte diskriminera någon baserat på i vilken medlemsstat den vill bo och verka. Det innebär dock inte att inte en travnation inte kan göra begränsningar. Klipper här in ett stycke från Uet:s stadgar bara för att visa på en liten del av de olika ländernas förhållningssätt i frågan.

Så att det går att exempelvis säga att “för att en uppfödare ska vara berättigad till svenska uppfödarpremier måste hästen de facto vara född på svensk mark.” Men självklart är det inte hur enkelt som helst. Men här och nu är det politiska ställningstagandet det jag mest eftersöker.

Skälet till att jag prioriterade att skriva denna blogg exakt idag är att Håkan Persson, tätt förknippad med ASVT, idag lade ut följande omröstning på en Facebooksida.

Håkan får givetvis, precis som vem som helst, utlysa en Facebookomröstning om precis vad han vill och när han vill. Men att gå ut och formulera en frågeställning på det här viset och mitt i pågående debatt är ohederligt. Jag har aldrig sett någon förespråka att det är viktigare att svenskfödda hästar faktiskt är födda i Sverige än att vi ska ha några uppfödarpremier alls. Det är precis såna här inlägg, vid denna tidpunkt, som kallas ohederlig debatteknik inom politiken.

Jag “tycker” vi ska värna om svensk jordbrukspolitik och att alla djur ska födas och hållas under minst svensk djurskyddslagstiftningsnivå. För att stötta svenskt näringsliv och ge möjlighet att säkerställa att alla travhästar föds upp och hålls under minst svensk djurskyddsnivå ska heller inte de facto utlandsfödda travhästar kunna åtnjuta svenska uppfödarpremier. Därför var det helt självklart för mig att sätta mitt namn på denna namninsamling: https://www.skrivunder.com/en_svenskfodd_travhast_ska_vara_fodd_i_sverige?fbclid=IwAR2SRXXoHuoXMpU4tD2gyGOu9mpFW9YNPNqv77dr7z41udyPGV9FwnGXgdM

Oavsett inställning i den frågan skulle jag verkligen hett vilja veta varför ASVT lagt sådana påtryckningar på ST att motverka detta att ST lagt resurser på en 57 sidor lång ansökan till Jordbruksverket inklusive minst två översättningar av både registreringsreglemnetet och avelsprogrammet?

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: