Momsfrågan delvis avgjord

Den 17 december 2019 meddelade Högsta Förvaltningsdomstolen dom i målet 5824-18. Både Skatteverket och ST har nu meddelat sina tolkningar av domen och de följer givetvis HFD fullt ut.

Bakgrund

En hästägare ville veta om prispengar var momspliktiga.

HFD:s beslut

För att en vara eller tjänst ska vara momspliktig krävs att prestationen står i direkt relation till ersättningen. ”Femhundringen”, dvs ”prispengen till alla”, har direkt korrelation till prestationen. Hästägaren ställer sin häst till förfogande för tävling och ersätts med 500 kronor. Det är således momspliktigt.

Vad gäller de prispengar som är direkt beroende av hästens placering innehåller de ett visst mått av slumpfaktor. Detta är således inte en tjänst och därmed inte momspliktigt.

Vad innebär detta i praktiken?

Inte ett skvatt. Det är en ren bokföringsteknisk sak att ena raden ska momsredovisas och andra delen inte.

Det enda som betyder något i detta är huruvida hästägande fortsatt ska vara momspliktigt. Eftersom de flesta travhästar går back är det oerhört viktigt att bolag som äger travhästar får momsregistrera sig. Inget i denna dom avgör det utan det är fortsatt upp till momsansökande bolag att påvisa att bolaget bedrivs i vinstsyfte.

Kvarstående frågor

Skatteverket anser alltjämt att konstruktionen med ”prispengar till alla” är ett förfarandemissbruk då prispengen är införd för att vinna skattefördel. HFD fastslår dock att de är begränsade till att svara på de frågor som bolaget har ställt till Skatterättsnämnden. En förutsättning för att pröva den av Skatteverket väckta frågan om förfarandemissbruk är att en skattefördel kan identifieras. Frågan om avdrag för ingående mervärdesskatt omfattas emellertid inte av de frågor som bolaget har ställt. Det finns därför inte förutsättningar för att ta upp frågan om förfarandemissbruk till prövning i detta mål.

Min kommentar

Det är logiskt att frågan om förfarandemissbruk inte togs upp i aktuellt mål då den enskilde hästägaren inte infört prismedelsystemet. Denna fråga är dock den viktigaste för sporten och kvarstår således alltjämt. Den är dock mellan ST och Skatteverket och inte mellan enskilda och Skatteverket.

HFD påtalar också att vid det fall någon häst skulle erhålla ”appearance money” skall dessa vara momspliktiga.

En annan viktig reflektion är att HFD anser att denna sak redan är grundligt utredd av EU och avslog begäran att inhämta förhandsbesked i målet. HFD verkar finna Bastovadomen klar och tydlig och därmed kan man anta att HFD inte kommer inhämta förhandsbesked i resterande frågor heller.

Kommer vi få fortsätta dra momsen på travhästägande?

Vi kan bara fortsätta att visa att vi är en seriös bransch och det är helt upp till varje enskild hästägare att kunna påvisa att dennes verksamhet faktiskt bedrivs i vinstsyfte. Huruvida det blir svårare att påvisa när merparten av intäkterna inte är momspliktiga kan jag inte sia om. Utifrån de många hästägarkontakter och egna kontakter med Skatteverket jag haft förefaller det vara mer utmanade att påvisa om hästen inte åsyftas att vara i A-träning. Väver man dessutom in att bolaget exempelvis ämnar köpa och sälja hästar och redovisar hur detta ämnar ske i vinstsyfte har jag faktiskt stött på få problem. Vidare verkar hingsthållning vara något som Skatteverket definitivt uppfattar vara en verksamhet med vinstsyfte.

Sammantaget är det kort och gott rätt logiskt: företag ska drivas med vinstsyfte och gör man det erlägger man momsen man får in men får kvitta mot den man erlagt. Moms i sig är en skatt och åsyftar att ge mer pengar åt staten och inget annat. HFD har tolkat både svensk lagstiftning och EU-rätten lika logiskt och korrekt som den är.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: