Trav-Sveriges konsekvenser av Coronan 

Sveriges regering fattade den 11 mars beslut om att förbjuda folksamlingar större än 500. Förordningen är mycket kortfattad och innefattar inget om några konsekvenser och för vem vid det fall man bryter mot detta. Till följd av detta beslöt ST att stänga ute alla utom de som faktiskt måste finnas på plats för att travtävlingar ska kunna genomföras, dvs kuskar, tränare, skötare, transportörer och funktionärer.
 
Vid den första V75-omgången med dessa regler meddelade ST att det därmed befann sig ”150-250 personer inom Halmstadtravets område.” Utifrån att en V75-dag omfattar 12 lopp med hög andel fulla fält kan vi dra slutsatsen att ingen svensk travdag (storloppsdagar undantagna) innebär att mer än 250 personer samlas. Travet håller sig därmed inom 500 personers-begränsningen med bred marginal.
 
 
En del länder har dock begränsat folksamlingarna till 100 personer. Kommer ett sådant beslut börjar det bli utmanande för sporten. Här någonstans torde dock gränsen gå för med hur lite folk en tävlingsdag kan genomföras. Hypotetiskt bör vi dock kunna klara av det även på 100 personer genom att helt enkelt hålla nere antalet kuskar och tränare. Tyvärr får vi helt enkelt stryka amatörlopp och lopp för bara B-tränade hästar en period. Det skulle dock innebära väsentligt mindre konsekvenser både på kort och lång sikt än om vi var tvungna att ställa in tävlingarna helt.
 
Andra idrottsevenemang ställs ju in? 
Ja, men allsvenskan med flera är beroende av sina publikintäkter. Travsporten klarar sig faktiskt, i vart fall på kort sikt, utan livepublik.
 
Men det är ju ofattbart trist för hästägarna att inte kunna se sin häst tävla?
Ja. Men merparten av landets hästägare åker faktiskt inte för att göra det utanför Coronatider heller. Självklart riskerar publikförbudet att döda en och annans hästägarengagemang. I det stora hela är dock denna andelen av hästägarna så pass liten att detta i sig knappast är det som slutligen tar kål på travhästägandet i Sverige. Så länge hästägarna kan se sin häst genom ATG live kommer vi överleva detta.
 
 
Om vi däremot tvingas ställa in tävlingar kommer sannolikt konsekvenserna bli helt ogreppbara. Hade detta inträffat i december-januari hade tränarna lugnt kunnat argumentera för att ”vi passar på att vinterträna.” Nu HAR många redan vintertränat i runt fyra månader. Vid denna tidpunkt behöver den redan hårt ekonomiskt ansträngde travhästägaren helt enkelt få ut sin häst på tävlingsbanan.
 
Vad händer om alla travtävlingar ställs in?
Sannolikt kommer många av de hästägare som har möjlighet till det ta hem sin häst från A-tränaren eller stalla upp den billigare och endast motionsköra den. Argumenten för att fortsätta betala 12.000 kronor i månaden finns givetvis inte om hästen inte kommer kunna tävla på längre, obestämd tid.
 
 
Det skulle på kort sikt leda till uppsägningar av personal och, i många fall, konkurs på flera tränare. Som vanligt vid nationella kriser kommer det vara medelklassen, svensk travsports breda massa, som blir förlorarna. De allra största kommer klara sig och de allra minsta kan rent av få något ökad omsättning då detta kommer leda till enorm prispress, vilket är den lille tränaren med ej konkurrensmässiga resultats konkurrensfördel.
 
 
På längre sikt kommer Sverige hamna i extrem lågkonjunktur till följd av Coronautbrottet. Tränarna med egna gårdar kommer kunna åtnjuta lite lägre räntor. Men folks investeringsvilja i travhästar kommer givetvis att sjunka.
 
 
Människan har dock en tendens att supa och spela mer i lågkonjunkturer. Paradoxalt nog kan därmed travsporten komma att klara sig ur denna kris skapligt: OM vi får fortsätta köra lopp och OM vi fortsatt kan leverera rörliga bilder från dem. Travbanorna kommer tvingas säga upp folk och kostnaderna strypas. De externa intäkterna kommer dock, till skillnad från exempelvis fotbollen och ishockeyn, till största delen från spelet. Med ökade intäkter och lägre kostnader kan sporten ändå komma att vända detta till något positivt: bättre kostnadstäckning. Så kan vi också få tillbaka en del hästägare när denna akuta kris är över och samhället ska återhämta sig.
 
Kommer även Sverige ställa in travtävlingarna?
Just nu finns inga besked om att regeringen avser att sänka begränsningen om folksamlingar om högst 500. Även om den gör klarar travet en ganska rejäl begränsning. Sportens jobb blir att lobba för att travsport till största del äger rum utomhus, på stora ytor och att de närvarande mestadels håller sig på sin kant. Vi sitter alltså inte tätt intill främlingar under flera timmar inomhus som vid exempelvis teaterföreställningar.
Den risken som finns torde helt enkelt vara att så många funktionärer och kuskar blir sjuka att vi inte kan genomföra tävlingarna av det skälet. Det kommer givetvis till en gräns när inte tillräckligt många funktionärer kan kallas in från andra regioner eller när så många kuskar måste körsvensändra sig att de inte går att ersätta.
 
 
Det är den enda konkreta risk jag kan finna för dagen.
 
 
Men ST har ett gigantiskt jobb att göra för att på alla vis uppvisa för myndigheterna att både våra travtävlingar är lågrisktillställningar ur smittskyddssynpunkt och att konsekvenserna med inställda travtävlingar vore fullständigt ogreppbara.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: