Varför har vi ens uppfödarpremier?

För svenskfödda och svenskregistrerade hästar betalar ST ut uppfödarpremier till hästens uppfödare enligt särskilt fastslagen modell. Uppfödaren erhåller 10-30% av det hästen springer in i sin karriär. Ett bidragssystem som årligen stöttar svenska travhästuppfödare med ungefär 75 miljoner kronor (källa: travsport.se).


Detta är av avgörande vikt för de flesta uppfödare. I en tid då travhästägaren får dålig ekonomisk täckning betalar den heller inte tillräckligt bra för produkten att producenten ska få skälig kostnadstäckning. Uppfödarna är helt enkelt beroende av att deras uppfödning faktiskt presterar, och då inte bara av rent marknadsföringsmässiga skäl- att en uppfödares produkt levererar är givetvis dess viktigaste marknadsföring för att kunderna ska vilja köpa fler av dennes produkter- utan lika mycket av direkt ekonomiska skäl.


I mitt idealsamhälle skulle uppfödarepremierna läggas på prispengar istället. Att föda upp en häst för att sälja som ettåring är redan en tre år lång investering: stoet köps på hösten/vintern för att kunna betäckas på våren. Året efter föder hon (förhoppningsvis) ett föl vilket säljs vid ca 12-18 månaders ålder. Avkastningen dröjer således i upp emot tre år. Det är en väldigt lång investeringsperiod för en vara i de allra flesta andra branscher. Denna långa period är därtill behäftad med mängder av risker. Långt ifrån alla föl föds helt enkelt så pass exteriört korrekta att det innebär att ens dess produktionskostnad ersätts. I mitt idealsamhälle skulle det vid denna tidpunkt betalas så pass bra för produkten att det är här producenten får sin fulla avkastning. Med dagens system dröjer det ytterligare några år och uppfödaren och köparen delar på risken då de båda är beroende av att hästen sen faktiskt levererar alls.


Med nuvarande kostnadsbild inom svensk travsport går detta dock inte alls att argumentera för i nuläget. Det är en lång, lång väg innan hästägarna erhåller kostnadstäckning i sådan utsträckning att det ens finns på kartan att förflytta dessa, för närvarande, årliga 75 miljoner till prispengar.


Dock måste vi ställa oss frågan varför vi har uppfödarpremier alls? Givetvis för att stimulera svensk travhästuppfödning. Som en pacemaker för det dåliga hjärtat- bristen på travhästägare. Vi skulle sannolikt klara av att förse landets travhästägare med hästar genom importer. Men vi vill ha en svensk uppfödning. Vi vill att det lokala engagemanget ska finnas och vi argumenterar mot politikerna med att uppfödning av travhästar på många vis är bra för det svenska samhället såväl genom de arbetstillfällen det ger och att det är en trevlig samhällsbild med betande djur.

Uppfödarepremier är ett form av bidrag. Svensk Travsport väljer att rikta en del medel rakt till uppfödarna. Man har valt att göra detta till endast ”svenskfödda och svenskregistrerade hästar”. Man har alltså redan här fastslagit att det är inhemsk, och inte dansk, norsk eller finsk, uppfödning man vill stötta genom riktade insatser. Att detta är helt okej enligt EU-rätten redde jag ut häromdagen: https://linnandersson.org/2020/03/13/svenskfodd-enligt-eu-ratten/


I debatten om vad som är svenskfödd och inte tror jag det är så enkelt att vi bara behöver ställa oss frågan: varför har vi ens uppfödarpremier och varför är de riktade endast till ”svenskfödda och svenskregistrerade hästar”?

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d