”Svenskfödd” enligt EU-rätten

Debatten om vad som är en ”svenskfödd” travhäst har varit på tapeten ett tag och i och med EUs nya djurskyddsförordning som träder i kraft 2021 har frågan hamnat högt på agendan.


Jag uppfattar debatten i sig som huruvida det ska vara tillåtet att registrera ett föl som ”svenskfött” även om det de facto fötts utomlands och endast tagits till Sverige under något dygn en gång under kalenderåret det fötts eller inte. Detta uppfattar jag vara debattens kärnfråga och utifrån det försöker då olika parter argumentera för sin ståndpunkt med hjälp av EUs regelverk.


EU är en överstatlighet vilken aldrig kan få jurisdiktion över något som inte medlemsstaterna överlåtit till den. EU-samarbetet bygger på ”de fyra friheterna”: att skapa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital över gränserna. Därigenom har vi gemensamt momsdirektiv, passfrihet inom unionen etc etc etc. Även EU:s konkurrensregler har blandats in i debatten. En del debattörer påstår att begränsa exempelvis uppfödarepremier till hästar som de factoär födda i Sverige skulle strida mot EUs konkurrensregler (artikel 101 EUF).


Utan att ta ställning i sak kring huruvida svensk travsport gynnas eller missgynnas av att en del uppfödare väljer att förlägga den fysiska uppfödningen av travhästar utomlands anser jag ur ett EU-rättsligt perspektiv att debatten inte börjar på ruta 1 utan de olika debattörerna plockar ut de delar ur EU-rätten de finner passande för att stärka sin egna argumentation.


Att svensk travsport måste förhålla sig till EUs regler är självklart. Det är bland annat på grund av Eus konkurrensregler varmblodshingstar idag inte kan bli ”underkända” av annat än grava defekter. Detta är för att det anses strida mot EUs regler att marknaden själv ska få bestämma. Dock har verkligen inte EU jurisdiktion för precis allt som rör svensk travsport.
Därmed torde debatten, utifrån EU-rätten, kring begreppet ”svenskfödd” föras utifrån huruvida det är legalt att dela ur uppfödarpremier till ”svenskfödda” hästar alls. Det som möjligtvis skulle strida mot EU-rätten torde faktiskt vara att ge uppfödarpremier till ”svenskfödda” hästar men inte utlandsfödda. Begreppet vad som är svenskfött kan, utifrån hur jag än vänder och vrider på det, inte bli föremål för EU-domstolen. Det svensk travsport möjligtvis skulle kunna fällas för är alltså i så fall att vi ger uppfödarpremier till enbart svenskfödda och inte också till italiensk-, fransk- eller danskfödda.


Dock är debatten intressant. Att det finns konkurrensfördelar med att föda upp hästarna i andra länder, och då både låglöneländer och länder där man anser kvalitén blir högre, är ju självklart. Annars skulle ingen göra det. Vad det innebär för vinster för svensk travsport kontra vad det kostar sporten i både arbetstillfällen och engagemang inom Sveriges gränser är vad debatten borde handla om. Och den debatten ser jag fram emot att följa. Hur definitionen av begreppet ”svenskfödd” skulle kunna bli föremål för EU-domstolen får dock gärna nån förklara för mig innan jag kan ta till mig av just det argumentet.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d