Propulsion: det här händer nu.

Dagen kom då ST slutligen presenterade sin utredning. I vanlig ordning kommer jag här vara den tråkiga byråkraten som förhåller sig till de regler som finns och resonera vad som kommer hända, vad som kan komma att hända och vilka olika utfall det finns ifall A respektive B händer.

I det kaos av åsikter och tyckande i min mobil just nu så underlättar jag för läsarna genom att inte ange källor, så som hänvisningar till paragrafer, regelverk och praxis, efter varje påstående utan ska återigen försöka ta denna absurt tråkiga härva så begriplig, men fullständig, som möjligt.

Jag vill också betona att jag är anlitad som konsult av advokaterna Lars Deckeman och Katarina Hallnér, vilka anlitats av hästägare till hästar placerade bakom Propulsion, varför jag definitivt kommer hålla mig rent till sak och allmänt känd fakta. Inom sinom tid kan det kanske komma en blogg om även vad jag ”tycker” om ett och annat i denna härva- men det blir inte i denna.

Beslutet
Propulsion nervsnittades i USA i april 2015. Genom delegationer från lag, till förordningar, föreskriver och regelverk betyder det att hästen var förbjuden att tävla i Sverige (i alla grenar) och går ej att avelsvärdera. Hästen klassificeras helt enkelt som ”dopad”.

Tävlingsresultaten
Alla resultat stryks, Stall Zet erhåller faktura om 26,3 miljoner från ST, ST justerar prislistorna och betalar ut både prismedel och uppfödarpremier så de överensstämmer med de nya, justerade prislistorna.

Kuskprovisioner
ST lägger sig inte i detta. Återbetalningen sker från Stall Zet och huruvida Propulsions kusk krävs på ca 1,3 miljoner i sin tur av Stall Zet är något mellan dem.

Vad praxis säger i ärendet har ingen kunnat svara mig på. I de fall en prisplacerad häst i efterhand fråndöms prispengarna brukar, i de fall jag känner till, kusken självmant betala tillbaka provisionen. Då gäller det dock enstaka lopp i närtid.

På samma vis är det upp till nu uppflyttade kuskar att begära mer provision av de nu uppflyttade hästarnas ägare.

Utländska resultaten
ST ”har meddelat” de förbund till vilka ST utfärdat tillfälligt exportcertifikat för Propulsion så Propulsion kunnat tävla och springa in ungefär 7,5 miljoner utomlands också. ST överlåter nu åt dessa förbund att välja huruvida de ska justera sina resultatlistor.

Ansvarsfrågan
ST fick på minst tre olika sätt informationen att Propulsion var nervsnittad i samband med importen år 2015. Den externa utredningen uppvisar sensationellt katastrofala system där informationen helt enkelt inte kunde dokumenteras. Ingen enskild person pekas därför ut som ansvarig.

Stall Zet delgavs informationen och tränaren Daniel Redén kommer ställas till svars för att ha tävlat med en, så kallad, dopad häst vid totalt 45 tillfällen. ST kommer inte yrka på att Redén gjort detta uppsåtligen.

Väldigt förenklat uttryckt kan man säga att det finns tre grader i helvetet för en tränare vars häst ertappas med att ha tävlat dopad:
1. Uppsåtligen. Man har alltså gjort det medvetet. Här utdelas maxstraff.
2. Vårdslöshet/försumlighet/likgiltighet. Man har inte gjort det medvetet eller man har kanske delgetts infon men inte förstått den. Då kan man anses ”borde” ha fattat. Det finns helt enkelt gränser för hur inkompetent eller nonchalant man ”får” vara. Här utdelas “mitt emellan-hårt” straff.
3. Det strikta tränaransvaret. Man har gjort allt som rimligen står i ens makt för att göra rätt, men det blir fel ändå. Typexempel när man exempelvis låter veterinär spruta en led med fullt tillåtet preparat, man journalför korrekt, startar inte inom karensen- men medlet hinner ändå inte gå ur kroppen utan hästen uppvisar positivt dopingprov. Då träder det strikta tränaransvaret in. Här tilldelas man absolut minimistraff, eller kan rent av frias helt från sanktion.

Det kan ju låta hemskt att man är ansvarig för nåt man, med alla rimliga mått mätt, anses totalt oskyldig till. Men så funkar ett ”strikt” ansvar i ett rättssamhälle. Och inom de områden, inte bara inom travsporten utan det finns inom andra områden i samhället, så skulle helt enkelt en annan rättsordning vara omöjlig.

ST ville inte svara på om man i STAD kommer yrka på försumlighet eller nöjer sig med det strikta tränaransvaret. Men oavsett vilket tar nu ST:s interna rättssystem över. ST agerar ”åklagare”, Redén kommer ha rätt att försvara sig och så agerar STAD, och sannolikt därefter Överdomstolen, domstol. Vid bestämmande av straff kommer domstolen gå efter de tariffer de har. ST tillämpar ett typ av ”dagsbotsystem”. Det systemet är givetvis, liksom alla system, inte perfekt men ändå totalt sett det schysstaste. Eftersom Redén kör in så mycket pengar som han gör kommer säkert boten anses hög och eventuell avstängning kort eller lång- beroende på om ”tycker” han kör många lopp eller ej. För en kombination av böter och avstängning är det troliga straffet, utifrån nu känd information.

Avelsvärderingen
Propulsion anses befunnits dopad vid avelsvärderingen 2016 varför beslutet idag ogiltigförklaras. Eftersom beslutet var giltigt t.o.m. igår påverkas inte föl födda eller producerade fram till dess.

Eftersom Propulsion nu konstaterats nervsnittad kommer han ej godkännas vid en ny avelsvärdering utan vill ägaren avla på Propulsion får han göra det själv och avkommorna kommer inte få registreras i stamboken med fullständiga rättigheter. I praktiken kan alltså Propulsion verka i aveln men avkommorna blir helt värdelösa.

Värt att poängtera är alltså att en nervsnittad häst får stamboksföras och är det ett sto får hon till och med avlas på med avkommor som ges fullständiga rättigheter. Men hästen får alltså inte tävla och inte avelsvärderas.

Kan Stall Zet bestrida fakturan på 26,3 miljoner?
Ja. Fakturan kommer ställas av ST genom TDS:en och därefter tar gängse rutiner vid. Liksom alla som får en faktura har de sin fulla rätt att bestrida den. När en part bestrider en TDS-faktura är det upp till fakturaställaren att då överlåta fakturan till tingsrätten för fastställande av betalningsskyldighet. Här finns dock, vid det läget, en väsentlig skillnad när det är ST som är fakturaställare mot när exempelvis en hästägare bestrider en faktura från en tränare: nämligen att svensk domstol i tidigare dom fastslagit att svenska domstolar inte lägger sig i ST:s interna regelverk. Svensk Travsport har ett eget regelverk och ett eget rättssystem i vilket samhället inte lägger sig i.

Detta är precis samma idrottsrättsliga resonemang som råder inom alla organiserade idrotter och sporter: det är förbunden själva som sätter reglerna och tillämpar dem. Av det idag kända håller jag det som fullständigt utsiktslöst för Stall Zet att vinna framgång vid ett bestridande av fakturan eller, rent hypotetiskt, vid en civilrättslig prövning av ett eventuellt straff för brott mot det strikta tränaransvaret.

Skulle Stall Zet, rent hypotetiskt, bara skita i att betala fakturan får deras ägda hästar startförbud: precis som alla andra hästar vars ägare har skulder. Och om Redén döms till böter han inte betalar får han inte köra lopp förrän han gjort sig skuldfri igen- precis som alla andra kuskar som inte betalar sina böter i tid.

Så samhället skiter i det här nu?
Det kan komma att bli allmänrättsliga efterdyningar då nervsnittning, genom delegationer, är förbjudet med stöd av lag. Eftersom själva nervsnittningen dock inte begåtts i Sverige håller jag det för osannolikt. Medialt har det varit, och kommer bli, en katastrof för svensk travsport. Juridiskt kommer det med all sannolikhet aldrig hamna i någon annan instans är travsportens egna rättsväsende.

Vilka processer kan komma?
Stall Zet lär försöka få igen en del pengar från säljaren. Hästen har ju trots allt kostat runt 2,5 miljoner att köpa och frakta hit och sen omvårdats, tränats och utfodrats under 5 år. Å andra sidan har Stall Zet erhållit långt mer intäkter i form av levande föl-intäkter än de skulle haft så vet faktiskt inte hur stor ekonomisk förlust man skulle kunna argumentera för att de haft. En drös stoägare som betalat dyrt för att betäcka med en sedermera konstaterat dopad hingst lär väl dock vara lite förbannade. Den delen känns mest juridiskt intressant att fundera vidare på.

Så den värsta travsportupplevelsen jag haft under mina 38 år börjar nu nå sitt slut. Ett slut som är så fruktansvärt att jag skulle ge väldigt mycket för att slippa ha upplevt det. Propulsion har nervsnittats och kommer för evigt skrivas in i historieböckerna som den inte bara största dopingskandalen i svensk travsports historia utan troligen i världens travsporthistoria. I mitt hjärta tänker jag dock försöka minnas honom för den kärlek och glädje han fått mig att känna så många gånger under dessa år. Mitt lyckorus den sista söndagen i maj år 2020 när jag ståendes, inte andades samtidigt som jag vrålade med Tessa i soffan VAR äkta. De känslorna var äkta. Den upplevelsen var äkta. Det hoppas jag att jag aldrig någonsin slutar känna.

4 tankar på “Propulsion: det här händer nu.”

  1. Nja, jag vill nog nyansera en smula. Den 28/4 2019 fick vi en ny djurskyddsförordning. Där finns inte begreppet ”nervsnittning” nämnt. I förarbetena anges också att myndigheten strävar efter att fokusera på effekt istället för ingrepp. Saken gäller således smärtokänslighet i benet snarare än nervsnittning. Fokus blir då på metoden att fastställa smärtokänslighet och då hamnar vi i knäet på veterinärvetenskapen. Bollen tillbaka dit således. Det finns många bottnar i den här affären!

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: