Projektet Omskola en travhäst


Foto: Travronden

Som uppvuxen med travhästar som “familjehästar” älskar jag travhästens mångfald! De är coola, arbetsvilliga hästar som går att lära det allra mesta.

En travhästs karriär är mycket kort i förhållande till hur länge den kan leva. En travhäst kan, med viss omskolning, bli en utmärkt hobbyhäst åt mängder av ryttare! Men den behöver som sagt “omskolning”. Ingen människa skulle tro den kan ta en utställningshund och med lite sunt förnuft bara kunna göra den till polishund. Men lite så tenderar många travhästägare tänka när deras travhästar som inte längre platsar på travbanan: “den duger att rida på”. Och väldigt många travhästar fungerar utmärkt att rida på! Men ridsporten vill ha en viss utbildningsnivå på sina hästar. Att omskola en travhäst till ridhäst för att kunna bruka den för det nya användningsområdet är något helt annat än att den ska acceptera att ha någon på ryggen. Ansvaret för att den före detta travhästen genomgår viss omskolning ligger helt enkelt på säljaren. I gengäld ger säljaren sin häst alla förutsättningar att faktiskt kunna få ett nytt ekonomiskt värde- vilket i sig borgar för att hästen blir väl omhändertagen under resten av sitt liv.

Men vem sjutton kan omskola en travhäst till ridhäst då?! Och vad kostar det? Och är det ens möjligt att få tillbaka pengarna för den investeringen?

Där går givetvis de flesta av oss trav-människor bet. Och så även jag. Vilket stoppat detta projekt i tio år. Tills jag lärde känna Caroline Jöhncke! Caroline var en duktig ryttare som själv tävlade upp till 1.40-hoppning och fortfarande föder upp och skolar hopphästar i syfte att sälja dem. Men för några år sedan skaffade hon sig även b-tränarlicens och började träna travhästar. Caroline är således väl insatt i både en travhästs förutsättningar och vad man ska tänka på för att göra den till ridhäst, har ett stort kontaktnät och hittade, med bara några få telefonsamtal, genast flera dokumenterat duktiga beridare som omgående tackade ja till uppdraget att omskola travhästar!

Genom bildandet av föreningen “Vidare från travbanan” kan vi organisatoriskt förverkliga projektet. Vi ska visa att ja, ja och ja! Det går. Det är inte dyrt. Det tar inte lång tid. Och Du kan rent av göra förtjänst på det. Och exakt så här kan man göra.

Nedan följer information till Dig som vill ansöka om att låna ut Din häst för projektet, till Dig som vill bli beridare och till Dig som är intresserad av att investera ekonomiskt så att det faktiskt går att genomföra!

Vi kontaktade ett fåtal personer som bedriver företag inom eller gentemot hästnäringen för att undersöka huruvida intresse för att sponsra över huvud taget fanns. När samtliga svarade “ja” på stående fot jobbade vi vidare. Så stort tack till AB Johan Hansson/Edel Hippos, Sveland Djurförsäkringar och travhästuppfödarna Stall Vendil! Utan er hade vi aldrig kunnat gå vidare.

Men vi behöver fler. Här kan Du läsa om vad en sponsring innebär: Projektet omskola en travhäst

Hästarna vi söker

Varje år pensioneras tusentals travhästar från svenska travbanor. Många, men inte alla, av dessa skulle kunna få en ny karriär och ett nytt fantastiskt liv som ridhäst. Syftet med projektet är just att visa att det går att skapa attraktiva ridhästar av travare. Därför måste vi även lyssna på vad för typ av hästar ridsporten önskar.

Till projektet sökes ston eller valacker som är minst 3 år gamla. De ska vara friska och fräscha att kunna ridas i skritt och trav vid projektets start, 1 juni. De ska inte ha en sjukdoms- eller skadehistorik som riskerar att påverka deras hållbarhet som ridhästar. De ska vara “allmänt lämpliga” för ändamålet, vilket givetvis blir en enskild bedömning, men de ska helt enkelt vara mentalt lämpliga och ha en exteriör och ett rörelsemönster så de har viss fallenhet för att kunna omskolas till sitt nya användningsområde.

Hur Du anmäler Din häst

Skicka en beskrivning av Din häst så som ålder, kön, mankhöjd och sjukdoms- och skadehistorik. Vi önskar även rörliga bilder på hästen under ryttare och i trav på böjt spår. Det behöver inte vara avancerade filmer utan fungerar utmärkt med en mobilfilm genom sms eller messenger. Det vi vill se är att hästen över huvud taget accepterar ryttare på ryggen och få ett hum om hur den bär upp sin ryttare. Hästen behöver inte vara tillriden så den kan trava på en volt för ryttare utan Du kan komplettera filmen under ryttare med att skicka en film när hästen travar i båda varven i en longergrop eller på en longerlina.

Komplett ansökan ska vara linn@linnandersson.org tillhanda senast 15 maj.

Dina skyldigheter och rättigheter under projekttiden

Du kvarstår som ägare på hästen ända fram tills försäljning sker genom Travera. Du presenteras självklart för Din beridare och har vetskap om vart Din häst befinner sig. Du har inga kostnader för hästen under projekttiden mer än om Du önskar försäkring. Vid det fall Din häst inte redan är försäkrad erbjuder vår sponsor Sveland en mycket förmånlig försäkring för hästarna under projekttiden.

Vid det fall försäljningsvärdet överstiger 30.000 vid auktionen delas överskottet mellan Dig och Din hästs beridare. Vid det fall försäljningsvärdet understiger 30.000 kronor blir Du inte ersättningsskyldig utan den risken stannar på sponsorerna.

Vid det fall hästen skadas eller på annat vis inte kan fullfölja projektet återlämnas den till Dig och varken projektet eller hästägaren kan rikta några ekonomiska krav gentemot varandra.

Innan projektets start undertecknar Du ett avtal med föreningen där Dina och föreningens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra klargörs.

Hästen skall den 1 juni vara avmaskad under våren, ha en högst sex månader gammal vaccination mot hästinfluensa samt välvårdade hovar. Du skall bistå att hästen på enklast, billigast och tryggast vis kommer till sin beridare omkring den 1 juni.

Till Dig som beridare

Du skall ha dokumenterad kunskap av utbildning/omskolning av hästar. Du skall ha i alla avseenden ha praktisk möjlighet att stalla upp och omskola en eller två hästar under perioden 1 juni till och med 31 augusti.

Skicka Din intresseanmälan till c.johncke@telia.com. Berätta kort om Dig själv och var i landet Du befinner Dig. Bifoga referenser samt videoklipp där Du rider markarbete med två olika hästar varav den ena gärna får vara lite pigg. Videoklippen kan även skickas med sms eller genom messenger.

Du ersätts med totalt 20.000 kronor under tremånaders-perioden samt hälften av överskottet vid försäljningen vid det fall försäljningspriset överstiger 30.000 kronor. I de 20.000 kronor skall Du svara för uppstallning, foder, skötsel och utbildning. Därtill förfogar Du över en buffert om totalt 3000 kronor under perioden för tillkommande kostnader så som hovslagare och eventuell medicin.

Du skall under projekttiden en gång per vecka uppdatera den Facebooksida som skapas där allmänheten kan följa Din häst och dennes utbildning.

Du skall vara tillgänglig för att spekulanter kan komma och provrida hästen vid den tidpunkt Du finner den lämplig för det, dock senast 1 augusti. Du skall inför auktionen ombesörja att hästen förs till av Mälarkliniken utsedd veterinär för att genomgå besiktning inför auktionen.

Du skall bistå att hästen på enklast, billigast och tryggast viset kan vara hos Dig omkring den 1 juni genom att exempelvis bege Dig till en upphämtningsplats.

Hästen kan inte försäljas innan auktionen utan intressenter skall informeras om att den säljs genom offentlig auktion.

Vid det fall geografiska avstånd omöjliggör att transporter skäligen kan ske inom Din buffert kan ersättning för merkostnader sökas.

Projekttiden

15 maj: ansökningsstopp hästar och beridare.
23 maj: besked skall vara alla tillhanda.
30 maj-5 juni: under denna vecka skall samtliga hästar anlända till respektive beridare.
15-25 augusti: samtliga hästar besiktigas inför auktion av Mälarkliniken eller av Mälarkliniken utsedd veterinär.
28 augusti: preliminär auktionsdag genom http://www.travera.nu

Travrondens artikel om projektet, publicerat 6 maj: https://www.travronden.se/travsport/hastras/travhast/a/duo-drar-igang-projekt-for-pensionerade-travare

%d bloggare gillar detta: